Tietosuojaselosteet:

Asiakas- ja potilasrekisteri:

 

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

UrheiluhierojaOulu.com

 

Yhteystiedot

Nikintie 1

90820 Kello

044 9717606

juho@urheiluhierojaoulu.com

Yhteyshenkilö

Juho Rössi

Rekisterin nimi

UrheiluhierojaOulu.com:in asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä,

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- terveydenhuoltolaki,

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään UrheiluhierojaOulu.com:in ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin Timma-asiakasrekisterin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän selaimen kautta.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain UrheiluhierojaOulu.com:in palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Potilasrekisteriä säilytetään UrheiluhierojaOulu.com lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Rekisteriseloste päivitetty 11.5.2018

 

Markkinointirekisteri:

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

UrheiluhierojaOulu.com

Yhteystiedot
Nikintie 1
90830 Kello
044 9717606
juho@urheiluhierojaoulu.com

Yhteyshenkilö
Juho Rössi

Rekisterin nimi
UrheiluhierojaOulu.com:in markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Markkinointirekisteriärekisteriä pidetään sähköpostimarkkinnoinnin toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.

Rekisterin tietosisältö
Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja. Markkinointiin pyydetään aina henkilön aktiivinen lupa joko asiakaskäynnin yhteydessä tai lomakkeen kautta UrheiluhierojaOulu.com:in web-sivuilla.

Tietojen luovutus ja siirto
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja markkinointirekisterissä ja hänellä on myös oikeus tarkastaa sieltä itseään koskevat tiedot. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Jokaisessa sänköpostiviestissä on Peruuta tilaus-painike, jonka jälkeen viestejä ei enään lähetetä. Jos tiedot halutaan poistaa lopullisesti, täytyy henkilön pyytää tietojen poistamista (uutiskirjesovelluksen palveluntarjoajan teknisistä syistä johtuva ominaisuus).

Tiedot tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. 

Rekisteriin on käyttöoikeus vain UrheiluhierojaOulu.com:in palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 11.5.2018

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käyttämällä sivuja hyväksyt evästeiden käyttämisen. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.